تبلیغات
ادبستان - اجزای جمله
تاریخ : دوشنبه 24 اسفند 1394 | 11:02 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
 جمله ی نخست چند جزئی است؟ 
 « سهراب سپهری شاعر و نقاش مشهور معاصر را باید از نخستین کسانی دانست که راه نیما را شناخت .» 
 چهار جزئی با مفعول و مسند : « از نخستین کسان » متممی که جای مسند نشسته است . طبقه بندی: نکات دستوری،