تبلیغات
ادبستان - نکات دستوری
تاریخ : دوشنبه 24 اسفند 1394 | 10:06 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
در کدام گزینه  هسته ونوع وابسته ها یکسان است؟ 

    ۱- گم بود در عمیق زمین شانه ی بهار     بی تو ولی زمینه ی پیدا شدن نداشت  
 
    ۲- در آن کویر سوخته ، آن خاک بی بهار    حتی علف اجازه ی زیبا شدن نداشت  

    ۳- بسیار بود رود در آن برزخ کبود        اما دریغ ، زهره ی دریا شدن نداشت  

     ۴- چون عقده ای به بغض فرو بود حرف عشق    این عقده تا همیشه سر وا شدن نداشت 

    گزینه ی ۲ طبقه بندی: نکات دستوری،