تبلیغات
ادبستان - نکات دستوری
تاریخ : دوشنبه 24 اسفند 1394 | 10:13 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
در عبارت زیر چند گروه اسمی وجود دارد؟ 

  « هر شاگرد اول و دومی یک بلیت مجانی داشت . من از ذوق بلیت در پوستم نمی گنجیدم . » 

  ۴ گروه اسمی : هر شاگرد اول و دومی / یک بلیت مجانی / من / از ذوق بلیت / طبقه بندی: نکات دستوری،