تبلیغات
ادبستان - نکات دستوری
تاریخ : دوشنبه 24 اسفند 1394 | 10:17 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
در عبارت زیر چند قید وجود دارد؟ 

 « همان طور که در بندر  یک مرتبه ده دوازده نفر از صحرا می آمدند و با اسب و استر و الاغ به عنوان مهمانی لنگر می انداختند و چندین روز در خانه ی ما می ماندند . » 

 ۶ قید طبقه بندی: نکات دستوری،