تبلیغات
ادبستان - نکات دستوری
تاریخ : دوشنبه 24 اسفند 1394 | 10:32 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
در عبارت زیر چند گروه قیدی وجود دارد؟ 

« خیلی حراف و فضول بود . اتفاقاً شیرین زبان و نقال هم بود . ما بچه ها خیلی او را دوست می داشتیم . وقتی می آمد کیف ما به راه بود . شب ها قصه می گفت و گاهی هم تصنیف می خواند و همه در خانه کف می زدند . » 

شش قید طبقه بندی: نکات دستوری،