تبلیغات
ادبستان - نکات دستوری
تاریخ : دوشنبه 24 اسفند 1394 | 11:41 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
در کدام گزینه صفت مضاف الیه مشهود است ؟ 

      ۱- هیچ چیز جای آن دقایق را برای من نگرفت . 

      ۲- عیناً عیب دیگران را پیش چشمشان می گفت . 

      ۳- خانه ی ما شکل دهاتی اش را حفظ کرده بود . 

       ۴- هرگز آن دقیقه و آن لذت تکرار نشد .

           گزینه ی ۱طبقه بندی: نکات دستوری،