تبلیغات
ادبستان - نکات دستوری
تاریخ : یکشنبه 8 فروردین 1395 | 09:27 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی .... ممیز مشاهده می شود . 

۱- می خواست قلبش را مانند قطعات کوه آتشفشان از جا بکند و بیرون  اندازد .           

۲- چند تا چاغاله ی باقی مانده را گذاشتم تو یخچال و روی تخت خوابیدم . 

۳- به قهر یک قبضه خاک از روی  جمله ی زمین بر گرفت . 

۴- در آن به طرف شمال نهاده و تا پنجاه گز مسافت دارد .  طبقه بندی: سوال تستی،