تبلیغات
ادبستان - نکات دستوری
تاریخ : یکشنبه 8 فروردین 1395 | 09:39 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
در کدام گزینه وابسته ی وابسته مشهود است ؟   

 ۱- پدرم لیسانسم را قاب گرفت و بر دیوار گچ فرو ریخته ی اتاقمان آویخت .  

 ۲- باز در سایه ی دلاویز چادر ها و در دامن معطر چمن ها سفره های پرسخاوت ایل را گستردند .  

  ۳- همان پدری که ایلخانی قشقایی بر سفره ی رنگینش می نشست .  

  ۴- برای کسانی که به آتش بن و بلوط خو گرفته بودند، زغال منقل و نفت بخاری آفت بود .  
طبقه بندی: سوال تستی،