تبلیغات
ادبستان - نکات دستوری
تاریخ : دوشنبه 9 فروردین 1395 | 10:54 ق.ظ | نویسنده : سعید غفاری
در عبارت زیر چند متمم اسمی وجود دارد؟ 
 
  « یکی از وجوه قابل تأمّل در شعر معاصر فارسی ، بهره مندی خود آگاه و ناخود آگاه شاعران امروز از دست مایه ها ی کودکی و رویکردی نوستالژیک نسبت بدان است که بازتاب های مختلف آن را در آثار شاعران مطرح این روزگار می توان یافت . »

               ۱- ۴ متمم             ۲- ۳ متمم           ۳- ۲ متمم                ۴- ۱ متمم 

             گزینه ی ۱ طبقه بندی: سوال تستی،