تبلیغات
ادبستان - نکات دستوری
تاریخ : سه شنبه 10 فروردین 1395 | 12:22 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
در متن زیر چند وابسته ی وابسته مشهود است؟ 

  « غالب کودکان به طور فطری ، واجد خلاقیت هنری و شاعرانه اند این خلاقیّت ، توانمندی آفرینش دنیایی متفاوت و نامتعارف را به آن ها می بخشد؛ دنیایی ذهنی که برآیند تخیل بی مرز کودکان بوده و می تواند امکان دخل و تصرفی خلاق رادر هستی و مناسبات آن بر ایشان فراهم آورد . » 

                   ۱- ۲                      ۲- ۳                  ۳- ۴                 ۴- ۵ 
طبقه بندی: سوال تستی،