تبلیغات
ادبستان - نکات دستوری
تاریخ : جمعه 27 فروردین 1395 | 10:32 ق.ظ | نویسنده : سعید غفاری
در بیت زیرنهاد را کدام گزینه درست نشان می دهد؟ 
     
         « بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار       خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار »   

     ۱- بامداد  - لیل و نهار - تماشای بهار           ۲- لیل و نهار - دامن صحرا            ۳- لیل و نهار -  دامن صحرا - تماشابی بهار          ۴- بامداد - تماشای بهار طبقه بندی: سوال تستی،