تبلیغات
ادبستان - آرایه ادبی
تاریخ : جمعه 10 اردیبهشت 1395 | 08:28 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

حسن تعلیل :

زان بمیرانند ما را تا کنند

خاک ما در چشم انجم توتیا

 چشم و توتیا : تناسب / چشم انجم : تشخیص  /
طبقه بندی: آرایه ادبی، حسن تعلیل،