تبلیغات
ادبستان - سؤال تستی
تاریخ : شنبه 25 اردیبهشت 1395 | 12:22 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

با توجه به بیت زیر،نوع  متمم ها در کدام گزینه درست آمده است؟

بگفتند کز ما تو دانا تری

به بایست ها بر تو انا تری

الف- ما : متمم اسمی / بایست ها : متمم قیدی

ب- ما : متمم فعلی  / بایست ها : متمم اسمی

ج- ما : متمم اسمی / بایست ها : متمم اسمی

د- ما متمم قیدی   / بایست ها : متمم فعلی


جواب- ج

در کدام گزینه « را » نقش نمای اضافه نیست؟

1- در بی‌نیازی به شمشیر جوی

به کشور بود شاه را آبروی

2- نماند ترا با پدر جنگ دیر

کهن شد سرش گردد از جنگ سیر

3- چو سودابه او را فریبنده گشت

تو گفتی که زهر گزاینده گشت

4- وراگر ز بهر فزونیست جنگ

چو گنج آمد و کشور آمد به چنگ

جواب =4
طبقه بندی: سوال تستی،