تبلیغات
ادبستان - سؤال تستی
تاریخ : شنبه 25 اردیبهشت 1395 | 01:34 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
در کدام گزینه وابسته ی وابسته مشاهده نمی شود؟

1- یکی از بزرگان گفت پارسایی را چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخن‌ها گفته اند گفت بر ظاهرش عیب نمی‌بینم و در باطنش غیب نمی‌دانم.

2- گفتم این از کرم اخلاق بزرگان بدیع است روی از مصاحبت مسکینان تافتن و فایده و برکت دریغ داشتن که من در نفس خویش این قدرت و سرعت می‌شناسم که در خدمت مردان یار شاطر باشم نه بار خاطر .

3- یکی را از بزرگان به محفلی اندر همی‌ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می‌کردند سر بر آورد و گفت من آنم که من دانم.

4- من از شراب این سخن مست و فُضاله( باقی مانده ) قدح در دست که رونده‌ای بر کنار مجلس گذر کرد


جواب = 3طبقه بندی: سوال تستی،