تبلیغات
ادبستان - آرایه ادبی و سؤال دستوری
تاریخ : پنجشنبه 13 خرداد 1395 | 08:57 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

تشخیص : بنفشه به خواب دید / حسن تعلیل : علت سرگران بر خاستن و پریشانی بنفشه خواب دیدن سنبل زلف / تشبیه ک زلف به سنبل / واج آرایی /

بنفشه سنبل زلفت به خواب دید شبی

علی الصباح پریشان و سرگران برخاست

سؤال دستوری :در این بیت چند قید وجود دارد؟


1- به خواب - شبی - علی الصباح -  پریشان - سرگران .

چه فرایند واجی مشهود است؟ ابدال  سنبل = سمبل / بنفشهَ : بنفشهِ / کاهش : برخاست = برخاس /
طبقه بندی: آرایه ادبی، نکات دستوری،