تبلیغات
ادبستان - سؤال تستی
تاریخ : شنبه 22 خرداد 1395 | 12:26 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

با توجه به بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟

هرکه مجنون نیست از احوال لیلی غافلست

وانکه مجنون را بچشم عقل بیند عاقلست

 1- تکرار            2- جناس           3- تلمیح         4- استعاره
پ= 2
طبقه بندی: سوال تستی،