تبلیغات
ادبستان - سؤال تستی
تاریخ : شنبه 22 خرداد 1395 | 12:32 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... با بیت   «کی بمنزل ره بری تا نگذری از خویش ازآنک/

ترک هستی در ره مستی نخستین منزلست» هم مفهوم است .


1- اگر بکوی خرابات می‌کنی مسکن

           نخست خانه ی هستی خراب باید کرد

2- برخط عشق ماه رخان چون قلم کسی

            ننهاد سر که همچو قلم ترک سر نکرد

3- هر کو چو شمع ز آتش دل تاج سر نکرد

                 سر در میان مجلس عشاق برنکرد

4- برخط عشق ماه رخان چون قلم کسی

             ننهاد سر که همچو قلم ترک سرنکرد


پ= 3
طبقه بندی: سوال تستی،