تبلیغات
ادبستان - سؤال تستی
تاریخ : شنبه 22 خرداد 1395 | 11:47 ق.ظ | نویسنده : سعید غفاری

- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... هم مفهوم است .

1- خون شد ز اشک ما دل سنگین کوهسار

           وان سست مهر بردل سختش اثر نکرد

2- گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم

           چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد

3- زهی اندک وفای سست پیمان

                 که آن سنگین دل نامهربانست

4- فراق را دلی از سنگ سختتر باید

           مرا دلیست که با شوق بر نمی‌آید
پ= 4

طبقه بندی: سوال تستی،