تبلیغات
ادبستان - سؤال تستی
تاریخ : سه شنبه 15 تیر 1395 | 12:27 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی... ضمیر « ت » نقش یکسان دارد.

1- خواهم همه شب خلق به نالیدن شبگیر

                   از خواب برآرم که نبینند به خوابت

2- ای چشم خمارین که کشد سرمه خوابت

                 وی جام بلورین که خورد باده نابت

3- عکسی به خلایق فکن ای نقش حقایق

                     تا چند بخوانیم به اوراق کتابت

4- چون من ای مرغ عالم ملکوت

                  کی شکسته است بال پروازت
طبقه بندی: سوال تستی،