تبلیغات
ادبستان - سؤال تستی
تاریخ : سه شنبه 15 تیر 1395 | 12:47 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

آرایه های آمده در کدام گزینه نادرست است؟

1- شور فرهاد و عشوه شیرین/ زنده کردی به شور و شهنازت( ایهام - جناس تام - تلمیح - نغمه ی حروف )


2- سوز و سازت به اشک من ماند /که کشد پرده از رخ رازت (جناس - تشبیه - تشخیص - کنایه )


3- ای جگر گوشه کیست دمسازت /با جگر حرف میزند سازت (کنایه - تشخیص - ایهام تناسب - استعاره )


4- گنجینه رازی است به هر مویت و زان موی/ هر چنبره ماری است به گنجینه رازت( تشبیه - جناس تام - تکرار - تناسب )پ= 4
طبقه بندی: سوال تستی،