تبلیغات
ادبستان - سؤال تستی
تاریخ : سه شنبه 15 تیر 1395 | 12:15 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... واژه ای وجود دارد که در گذر زمان تغییر معنا پیدا کرده است؟

1- خیز غوغای بهارست که پروانه شویم             غنچه شوخ پر از شکر و شیر آمده است

2- همه بومها پر ز نخجیر گشت             بجوی آبها چون می و شیر گشت

3-بی‌نقش صحیفه چند خوانی             بی آب سفینه چند رانی

4- چو بشنید سیندخت سوگند او           همان راست گفتار و پیوند او


پ= 2

شوخ  - سفینه - سوگند
طبقه بندی: سوال تستی،