تبلیغات
ادبستان - سؤال تستی
تاریخ : سه شنبه 2 شهریور 1395 | 01:26 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

در بیت زیر جمله ها به ترتیب چند جزئی هستند ؟

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد

تو یکی بپرس از این غم که به من چه کار دارد

الف- چهار جزئی با مفعول و متمم ، چهار جزئی با مفعول و متمم ، دو جزئی

ب- چهر جزئی با مفعول و مسند ، چهار جزئی با متمم و مسند ، سه جزئی با مسند

ج- چهار جزئی با مفعول و مسند ، چهار جزئی با مفعول و متمم ، دو جزئی

د- سه جزئی با مفعول ، سه جزئی با مفعول ، سه جزئی با متمم
طبقه بندی: سوال تستی،