تبلیغات
ادبستان - نمونه های اضافه تعلقی و غیر تعلقی
تاریخ : شنبه 6 آذر 1395 | 08:14 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
اضافه های تعلقی :
نگهبان تن - فتراک زین - کنار رود -  بن نیزه - نیروی اسب ها - استدعای دست بوسی - کباب بازار  - فکر عاقبت - برازندگی قامت - وزیر کابینه - پای استاد - شأن استاد - طایفه ی طراران - عزیمت شکار - طرح داستان - لحن داستان - گفتار شخصیت - کداخدای ده - سوراخ پشت بام - زن مشدی حسن - پاچه ی شلوار - سقف مسجد - حوصله ی معلم - حیاط مدرسه - عظمت رستم -  همت حافظ- حکم جلودار - پایمردی مردم - شاخه درخت - تابش نور - نور خورشید -


غیر تعلقی :
کار گیتی - لب رود - سخن سیمرغ - دست قدرت - پای منبر - بال اندیشه - روز پنج شنبه - چشم حقارت - دولت بخت - شیشه ی آرزو - جام تجلی - شهد سخن - سکوت دشت - نگاه غار - گوش جان - باغ خاطر - دل سیاهی - پیکار داد - مبارزه ی حق - توشه ی سفر - افق جنگل -طبقه بندی: انواع اضافات ( تعلقی / غیر تعلقی )،